Akupunktur mod oversigt lidelser

Vestlige lidelser

Vestlige lidelser – Følelser og krop
Hvor meningerne i vesten stadig deler sig om de psykiske faktorers indflydelse på sygdom og sundhed, findes en tilsvarende tvivl ikke i TKM. Det er vanskeligt at måle og veje psyke og følelser objektivt, derfor har disse størrelser ikke haft den samme bevågenhed i de toneangivende dele af vestlig medicin, som netop bygger sin videnskab på objektivitet, måle/veje og isolation af enkeltfaktorer i lineære årsag -virkning sammenhænge.

Metateorien er den klassiske fysik og matematik

I erkendelse af denne baggrund for vestlig medicin er det ikke vanskeligt at forstå, at man har isoleret den følelsesmæssige side af mennesket bort og overladt den til kirken – og senere til psykologer og psykiatere, som i lang tid ikke ansås for at være rigtige videnskabsfolk eller “rigtige” læger.

Metateorien i TKM er taoisme og buddhisme, som beskæftiger sig med kompleksitet og helhed. I den sammenhæng er der ingen grund til at se bort fra menneskets psykiske og følelsesmæssige liv. Derfor har psyke og følelser fået den naturlige, vigtige plads i TKM.

Sammenhængen mellem et menneskes psykiske og følelsesmæssige liv og dets sundhedstilstand går i TKM begge veje fra det fysiske til det psykiske og omvendt, idet mennesket ses som en helhed indenfor rammerne af Yin og Yang.

Følelser har en materiel basis, som er den Jing ( Den nærende essens), Energi og Blod, der indeholdes i de Fem Zang organer (Hjerte, lever, nyre, milt, lunger) . Qi Qing ( Følelser ) er derfor nært forbundet med funktionen af Zang organerne på det Indre (Nei) plan. På det Ydre (Wai) plan er følelserne forbundet med de sociale sammenhænge, mennesket færdes i.

Vestlig Behandling kontra TKM

Sygdomsbehandling er i vestlig medicin en betydelig sygdomsskabende faktor – man kalder dem “iatrogene” sygdomme (“forårsaget af læger”). Der er tale om fejlbe­hand­ling, overbehandling og bivirkninger. Da vestlig medicin overvejende er reduktio­nistisk – dvs. sigter på at slå ihjel eller skære væk, er midlerne ofte meget skadelige ved forkert dosering og brug.

Selvom TKM- urtemedicin også omfatter stærkt giftige remedier, er det ikke den overvejende del at den, fordi målet er at opbygge og harmonisere den syge organisme. Dermed være ikke sagt, at man ikke kan komme til at lave ulykker med urter og akupunktur. Faren kan ligge i, at man ikke umiddelbart får voldsomme forgiftnings­symptomer, men konstitutionen ændres langsomt over længere tid, så man kan overse sammen­hængen med en given medicinering og symptomer­ne

Kontakt QI Akupunktur

Ring til mig på telefon 23440320 eller kontakt mig via formularen og begynd din behandling allerede idag – så bliver du symptomfri!

Udskyd ikke problemet - Tag kontakt i dag

Vil du høre det først?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på alt, hvad der sker hos QI Akupunktur, særlige fordele og meget mere.